Behandelingen

Energetische koorden doorsnijden

In het verleden heb je veel mensen ontmoet. Contact gehad met mensen, relaties gehad. Ook in vorige levens heb je deze contacten gehad. Met deze contacten leg je koorden. Koorden uit liefde is niets mis mee. Energetische angstkoorden en banden daarentegen wel, dit zijn verbindingen tussen jou en  diegene die je zwaar belast. Denk hierbij aan een narcistische partner/ouder(s) of seksueel misbruik. Koorden die geen enkel positief doel hebben, kunnen je leegzuigen of op een andere manier beïnvloeden. Soms zijn energetische verbindingen zo sterk, dat er niets anders op zit dan ze liefdevol te verwijderen samen met Aartsengel Michaël en de engelen. De plaats waar ze verwijderd worden zal nadien geheeld worden door Aartsengel Rafaël.

aartsengel-michael
Aquarius Angels Healing

Aquarius Angels Healing

Er zijn in de loop der tijd veel verschillende soorten healingen ontstaan en elke vorm helpt mensen die in hun eigen spirituele ontwikkeling precies op dezelfde trilling als zo’n healingvorm zitten. Nu  is de tijd aangebroken om een nieuwe vorm van healing en nu een lichtere vorm van healing nodig hebben te kunnen bedienen. Dit is de Aquarius Angels® Healing. 
Het oude principe van moeten doorleven om te healen mag losgelaten worden. Ook het oude weg moeten halen voor er nieuwe energie in kan om te healen is achterhaald. Wij verlichten de illusie van afscheiding die ongemak veroorzaakt en brengen je weer in contact met de “Bron”. Tijdens een Aquarius Angels® Healing consult zal in eerste instantie een doel van de sessie bepaald worden 

Luisterkindafstemming

De Luisterkind methode is er voor iedereen, voor volwassenen en kinderen. Als volwassene kun je een afstemming aanvragen bij alle vragen die je in het leven hebt: als je ergens in vastloopt, meer inzicht wil krijgen, bij onbegrepen lichamelijke klachten etc. Ook als ouder kun je een afstemming aanvragen. Kinderen laten vaak via hun gedrag, lichaam of emoties weten dat er ‘iets’ aan de hand is. Als ouder weet je vaak niet precies wat. Je kind is te jong of kan simpelweg niet benoemen waar het aan schort. Krijg maar eens duidelijk wat de oorzaak is. In die situatie kan een Luisterkind-afstemming hulp bieden om duidelijk te krijgen waarom je kind bepaald gedrag vertoont en wat het nodig heeft.

Groot-logo-Luisterkind
Marion bij de great canyon

Helen seksueel misbruik

Als kind ben ik vanaf mijn vierde tot ongeveer twaalfde levensjaar seksueel misbruikt door een oom. Tussendoor op mijn zevende door een leerkracht, op mijn twaalfde levensjaar door een vreemdeling en ga maar door….
Dit alles heb ik allemaal onderdrukt in mijn onderbewustzijn en wist het dus niet meer. Door dit alles te onderdrukken kwamen op latere leeftijd mijn klachten.
Regressietherapie heeft mij laten zien wat er gebeurd is en hierdoor kreeg ik een heel andere kijk op mijn jeugd en vielen alle stukjes op zijn plaats. De energetische koorden doorsnijden met alle daders heeft ervoor gezorgd dat ik loskwam van elke dader en mijn leven in vrijheid weer kon leven.
Het is me overkomen en voel me geen slachtoffer.